probatius foto

Bewijs en weerlegging

Probatius is een onafhankelijk adviesbureau. We verlenen diensten en geven technisch en bedrijfskundig advies over zaken waar ICT en recht elkaar raken.

Probatius is een samenvoeging van probatio (bewijs) en ius (recht).

De kerngebieden van onze dienstverlening zijn:

 • Evenwicht brengen in ICT-projecten die uit de hand gelopen zijn
 • Bewijs vergaren en vastleggen
 • Feiten weerleggen en contra-expertise

Onze voornaamste werkzaamheden:

 • Aanbestedingen: ondersteuning aanbesteders en inschrijvers
 • Pakket- en leverancierselectie
 • Contracten: opstellen, beoordelen en beheren
 • Waardebepaling van hard- en software
 • Projectbegeleiding en coaching
 • Audits
 • Escrow: overeenkomsten, toetsing en bewaring
 • Geschillen voorkomen (Project Geschillen Commissies) en beslechten (mediation, bindend advies, arbitrage en deskundigenberichten)
 
profiel probatius
 

Hogere eisen

Probatius werkt letterlijk samen met klanten. Inbreng van de klant is een wezenlijk onderdeel van het ICT-proces. Niet alleen bij het formuleren van wensen en eisen, maar ook bij de daadwerkelijke uitvoering.

De ervaring leert dat het eindresultaat het beste voldoet aan de wensen van de klant als hij of zij steeds de vinger aan de pols kan houden. Deze letterlijke vorm van samenwerking is mogelijk omdat de kennis over informatisering en telematica bij de klanten steeds groter wordt.

Vervolgtraject

Wilt u samenwerken met een onafhankelijke adviseur, neemt u dan contact op met Probatius.

Aan de hand van een inventarisatie van uw wensen en eisen, maken wij een globaal plan van aanpak. Spreekt dit u aan, dan kunt u met ons nadere afspraken maken over het vervolgtraject.


Historie

Probatius is in 2010 opgezet vanuit Agritect Advies. Met het oprichten van Probatius maakten we onze juridische expertise zichtbaar.
Net zoals ICT en de juridische aspecten elkaar wederzijds versterken, is er ook een continue wisselwerking tussen de kundigheid van medewerkers van Agritect Advies en Probatius. De gemeenschappelijke noemer is de kennis en ervaring van de adviseurs.

 

Recht in de ICT-wereld

Vanuit onze adviesfunctie tussen softwareproducenten en –afnemers groeide onze kennis en ervaring met de juridische aspecten rond ICT. Deze aspecten waren vaak belangrijk voor het succes van projecten en adviestrajecten.

Onze deskundigheid ontwikkelde zich vooral op het terrein van contracten opstellen en geschillen beslechten. Medewerkers van Agritect Advies zijn betrokken bij de NVBI, LGDR en het SGOA.

ICT in juridische wereld

Al snel werd duidelijk dat op hun beurt ICT-aspecten vaak belangrijk zijn voor het succes van juridische trajecten en processen. Kennis van techniek en automatiseringsprocessen is noodzakelijk om rechtsgeleerden bij te staan bij de waarheidsvinding en/of feitenweerlegging in juridische trajecten.
Ook op dit terrein wordt onze expertise vaak gevraagd.