fredhaak

Fred Haak

Adviseur / projectmanager
Tijdens mijn studie informatica in Groningen had ik met name belangstelling voor de automatisering van industriële processen en de specifieke real time problemen die deze vaak met zich meebrengen. Na mijn studie kwam ik toevallig in aanraking met veilingsystemen. Daar doen zich bij de traditionele afmijnprocessen soortgelijke problemen voor. Mijn interesse was meteen gewekt.

Sindsdien zijn vermarktingssystemen in de breedste zin van het woord in mijn verdere werk de rode draad gebleven. Bij alle Nederlandse bloemenveilingen heb ik bij de ontwikkeling van verkoopsystemen op een of andere manier een rol gespeeld. De meest recente voorbeelden hiervan zijn het ontwerp van FloraHolland e-Trade, hét online handelsplatform van FloraHolland voor snijbloemen, en de ontwerpen van resp. het thuiskoopsysteem en het afmijnsysteem voor de drie grote exportvestigingen van FloraHolland, Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg. Bij deze laatsten speelde de extra uitdaging mee dat drie verschillende culturen effectief bij elkaar moesten worden gebracht.

In de tuinbouwsector spelen soortgelijke problemen als in de sierteelt. In die sector heb ik projecten uitgevoerd voor groenteveilingen, handelshuizen en telersverenigingen. Voor het Productschap Tuinbouw werd een communicatie-standaardiseringsproject uitgevoerd dat uiteindelijk heeft geleid tot de huidige Frugicom/GS1 standaarden. Momenteel werk ik aan een project om een vrije marktplaats op basis van digitale verkoopsystemen te creëren, met als doel transparante prijsvorming in de glasgroente-, vollegrondsgroente- en fruitsector tot stand te brengen. De innovatie bestaat er in dat er niet wordt ingezet op één afzetmethode, maar dat voor ieder product op basis van de marktkenmerken bepaald kan worden op welke momenten welke vermarktingsinstrumenten vraag en aanbod optimaal bij elkaar zullen brengen en de beste prijs voor de teler zullen realiseren.

Zowel bij een leverancier van veilingsystemen als bij een leverancier van logistieke oplossingen voor bloemenexporteurs ben ik een aantal jaren manager software geweest. In die tijd heb ik mijn leidinggevende vaardigheden kunnen ontwikkelen en mij beziggehouden met automatisering van een groot aantal facetten van de sierteelt- en tuinbouw-ketens. Sinds 2004 ben ik door het IPMA erkend als ‘Gecertificeerd Project Management Professional’. IPMA is een internationaal erkend, op competenties gericht, certificeringstelsel. Zie onder meer www.cito.nl en www.ipma.nl.

In de loop der jaren is mijn interesse verschoven van de techniek zelf naar business analyse, en dan met name de mogelijkheden die de techniek biedt om business-processen optimaal te ondersteunen. Vaak zijn deze onlosmakelijk verbonden met een vorm van ketenintegratie.

Bij Agritect Advies ben ik nog steeds veel met de sierteelt- en tuinbouwsector bezig. Maar in de praktijk blijken mijn kennis en ervaring veel breder toepasbaar te zijn. Voor Agritect Advies heb ik projecten uitgevoerd in de agrarische sector, de mobiliteitssector en de gezondheidszorg.

Sinds 2016 ben ik Lean Six Sigma Green Belt gecerticiceerd.

ipmaiassclinkedin