Highlight van Agritect Advies - ict en bedrijfskundig advies

Renovatie bestaande DRI-displays

Dat DRI-displays langs bus-, tram- en metro-haltes niet per definitie na acht jaar rijp zijn voor de sloop blijkt uit één van de lopende projecten die METIX uitvoert in het Stadsgewest Haaglanden. In opdracht van het stadsgewest voerde METIX in 2012 een schouw uit waarbij de staat van de bestaande DRI-panelen (Dynamische ReisInformatie) werd geïnventariseerd. METIX adviseerde het Stadsgewest Haaglanden ten aanzien van het al dan niet renoveren van het bestaande DRI-systeem.

Lees meer...

De 5 SLA valkuilen in de ICT

Een Service Level Agreement (SLA) of Dienstenniveau-overeenkomst (DNO) is een document met daarin vastgelegd de afspraken tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Als een SLA tussen externe partijen wordt gesloten dan krijgt dit de status van een juridisch bindend contract. Binnen één organisatie heeft een SLA geen juridische status, maar kan wel een bruikbaar instrument zijn. In eerste instantie werd het SLA vooral gebruikt in de ICT sector, maar inmiddels is het SLA diep doorgedrongen binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Lees meer...

Elektronische facturen in de tuinbouwsector

Elektronische facturen zijn in de tuinbouwsector nog geen gemeengoed. Daarbij rekenen we .PDF-versies van facturen niet tot de elektronische facturen aangezien deze geen volledige procesautomatisering en integratie van bestelling en/of levering tot betaling mogelijk maken. Daar waar direct geleverd wordt aan de retail stelt de retail vaak verplicht dat er elektronisch gefactureerd wordt volgens voorgeschreven standaarden.

Lees meer...